Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Globale Aktier månedsrapport september 2023

Porteføljen gav et afkast på -0,60% i september, hvilket var bedre end benchmark på –1,94%.


September måneds markedsafkast var i høj grad præget af rentemødet medio måneden, hvor den amerikanske centralbank for første gang siden starten af 2022 ikke hævede renten – men til gengæld signalerede, at der formentlig kommer endnu en renteforhøjelse i år. Det gik stik imod markedets forventning. Næsen var sat op efter, at FED ville signalere, at vi havde set den sidste renteforhøjelse på september mødet, og at man ydermere ville indikere, at de første nedsættelser af renten kunne komme mod slutningen af året. Nu er håbet om lavere rente skubbet til starten af 2024.