Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Performance fee

Performance fee er lig med merafkast for dig - så enkelt er det!

Vi har erfaret, at nogle investorer forbinder performance fee med noget negativt.

Det mener vi, er forkert. Forudsat, at performance fee er designet på en ordentlig måde, så betaler du kun hvis du får et merafkast.
Vi forstår dog bekymringen, da det, hvis det ikke er lavet på en fair måde, kan blive en skjult omkostning for dig som investor. 

For os er det vigtigt, at vi som forvalter af dine penge overgår benchmark. Hvis markedet eksempelvis giver et afkast på 20% i et godt år, bør rådgiveren ikke belønnes for kun at levere 12%. Vi har derfor fra begyndelsen krævet, at afkastet skal være bedre end benchmark, før rådgiveren får en andel af merafkastet. Skulle foreningens afkast falde bagud, skal dette efterslæb først indhentes, før rådgiveren belønnes. Dette krav omtales oftest som det såkaldte ‘High Water Mark’ princip.

Hvordan fungerer det i praksis?

  • Performance fee bliver løbende indregnet i den indre værdi
  • Performance fee betales kun, når fonden leverer et merafkast ift. benchmark (for Great Dane er det hhv. MSCI World og MSCI Europa)
  • Vi benytter High Water Mark princippet dvs. at hvis vi kommer bagud, så skal tabet indhentes og fonden skal komme over det højeste niveau før end, at der betales performance fee igen
  • High Water Mark bliver ikke nulstillet ved årsskiftet – med andre ord, så måles merafkastet fra fondens start og gælder dermed i hele fondens levetid
  • Der betales også performance fee ved negativt afkast, hvis vi har været bedre til at “begrænse” vores investorers tab

Performance fee, på den rigtige måde, er en fordel for dig som investor - for hvis vi tjener penge, så ved du med sikkerhed at DU tjener mere.

Risikerer jeg som investor at jeres omkostninger bliver meget høje?

Nej, du betaler reelt kun, når vi gør det bedre end benchmark.

Hver gang du betaler performance fee, så har du som investor fået merafkast. Så du har fået mere i afkast end hvad markedsbenchmark har givet. 

Tag vores INDEX+, som eksempel. Vores forventning til merafkast for INDEX+ er mellem 0,50% – 1% årligt. Med et konstant merafkast på 0,75% årligt kommer omkostningerne for fonden til at ligge på ca. 0,45% inkl. performance fee. Det er stadigvæk billigere end de fleste andre indeksfonde.
Forskellen er, at hvis du betaler 0,45% i omkostninger i Great Dane, så har du som investor med garanti fået et merafkast ift. benchmark.

Prøv beregneren for INDEX+ for at se hvad dine samlede omkostninger bliver. Der er flere elementer end blot de løbende omkostninger, samt performance fee, som man skal tage hensyn til. I vurderingen og sammenligningen mellem indeksfonde og ETF’er er det vigtigt at huske at inkludere alle omkostninger inkl. f.eks. kurtage, depotomkostninger, valutaspread m.m.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. 

Og hvis du er klar til at blive en del af fælleskabet, så læs mere under “Bliv investor“.