Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Optimér dit aktieafkast med INDEX+

Kunne du tænke dig at få glæde af de laveste omkostninger i Danmark og samtidig få et højere afkast end markedet?

Det får du med INDEX+

“INDEX+ er resultatet af mange års erfaring, herunder 13 års arbejde med opbygningen af Sparindex afdelingerne. 

INDEX+ er et super billigt produkt med attraktivt afkast designet til alle danskere. Fonden egner sig som fundament i enhver portefølje, og personligt udgør den en stor del af min.”

Jacob Loiborg, porteføljemanager for INDEX+

Målet er højere afkast uden højere risiko - hvordan opnår vi det?

Afkast

 • Attraktivt markedsafkast suppleret med lille eksponering mod historisk gode strategier
  Almindelige indeksinvesteringer og ETF’ere er super gode, men deres tilgang  er ikke helt optimal. Læs vores notat for at forstå, hvorfor vi investerer bare lidt anderledes og lidt smartere.
 • Uhørt billigt, helt ned til 0,05% p.a.
  Vi vil gøre alt for at levere det, vi forventer, nemlig lidt højere afkast end markedet. Lykkes det, vil omkostningerne stige lidt. Vores mål er, at du får 0,75% højere afkast end MSCI World hvert år – efter omkostninger. Hvis det lykkes, skal man forvente at have betalt 0,45% i omkostninger om året. Læs mere om, hvorfor det er en fordel for dig, at vi har gjort det sådan.
 • Lavere handels- og opbevaringsomkostninger end en udenlandsk ETF
  INDEX+ er dansk, og derfor er det meget billigere at købe den end at købe en god ETF i udlandet, når alle omkostninger medregnes. I vores omkostningsberegner kan du se, hvor dyr en ETF faktisk er.

Afkastudsving (risiko)

 • Lavere udsving i formuen end i benchmark (MSCI World)
  Strategien fokuserer på at levere mest muligt afkast for den risiko (afkastudsving), som investor vil opleve. Nogle af vores strategier er rigtig gode til at dæmpe de afkastudsving, som du vil opleve. På aktiemarkedet er der ingen garantier, men vi forventer, at de lavere afkastudsving, som vi har haft siden fondens start, vil fortsætte.
 • Meget små udsving målt mod benchmark (MSCI World)
  INDEX+ følger primært verdens mest brugte benchmark, MSCI World. Vi vil levere så små udsving til MSCI World, at du oftest ikke vil opdage, at vi afviger lidt. Det giver dig en tryghed for, at porteføljen har en god retning.
 • Minimal ”Nabo”-risiko. Dit afkast vil ikke afvige markant fra andres afkast
  Netop fordi vi har valgt at følge MSCI World, vil du ikke opleve store afvigelser i forhold til, hvad din nabo oplever. Men ofte vil din nabo have produkter, som slet ikke kan følge med, hvad de gode ETF’ere eller INDEX+ kan levere.

Status på INDEX+ opgjort pr. ultimo marts 2024 

 • INDEX+ er foran benchmark. Aktuelt 0,21% p.a. siden start i oktober 2021 (heri er indregnet løbende omkostninger og performance fee).
 • Afkastudsvingene har været ca. 3% lavere end benchmark. Det betyder, at du som investor ville have oplevet mindre udsving i formuen. Ligeledes har den mest uheldige investeringsperiode været mindre dårlig for INDEX+ end for benchmark. 
 • Afkastet er 8% højere end “din nabos” afkast siden start. Din nabo vil typisk have fået et afkast på niveau med Morningstars kategori “Globale Large Cap Blend”. Det er den kategori med flest danske produkter. Se grafen hos Morningstar.dk.
 • INDEX+ har hvert år været i den bedste tredjedel af markedet.
 • Formuen er steget til 250 mio. DKK, men det er kun begyndelsen. 
 • Aktuelt har investor betalt 0,23% i samlede omkostninger p.a. En gennemsnitlig investor, dvs. en investor som løbende køber hver måned, har fået et merafkast på 0,43% p.a. og har betalt 0,09% i samlede årlige omkostninger. 
Du kan løbende følge med i udviklingen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev

Beskatning af INDEX+

 • INDEX+ er dansk og udbyttebetalende. Det betyder, at både udbytter og kursgevinster beskattes i aktieindkomsten. 
 • Kursgevinster beskattes efter realisationsprincippet, og det betyder, at de beskattes ved salg og ikke hvert år, som f.eks. ETF’er.
 • INDEX+ egner sig godt til investering af frie midler, via aktiesparekontoen, børneopsparing, pension og selskabsmidler. Eneste skattemiljø, som den ikke egner sig til, er VSO.
 • Ved opsparing for frie midler vil det oftest være en fordel at investere i INDEX+ frem for en god ETF. Du betaler derved mindre i skat i starten af investeringsperioden, og derved opnår du en højere renters rente effekt.
 • Det er altid individuelt, hvordan skat påvirker ens afkast, og du er velkommen til at ringe til os på tlf. 61 40 41 41, hvis du har konkrete spørgsmål. Alternativt kan du kigge på vores skema, som kan bruges som en “skatteguide”.