Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Administration

Samarbejde med
Invest Administration

Investeringsforeningen Great Dane har indgået aftalte med investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om at varetage den daglige ledelse af foreningen.

Hvad vil det sige? Det betyder, at foreningen betaler et eksternt selskab for at udføre de opgaver, der skal løses i det daglige, for at foreningen fungerer i praksis og overholder Lov om Investeringsforeninger.

Af de vigtigste kan nævnes bl.a. at føre foreningens regnskab. Det vil sige bogføre indtægter, udgifter, aktiver og passiver samt flere gange dagligt beregne den indre værdi og de kurser, du kan se her på hjemmesiden, på fondsbørsen eller i din webbank.

I tillæg hertil udarbejder administratoren en hel masse lovpligtig information som prospekt, Central Investor Information, halvårsregnskab, årsregnskab og en hel stribe årlige fondsbørsmeddelelser, når de er påkrævet.

Invest Administration A/S har 52 års erfaring og administrerer 11 foreninger i alt. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden www.ia.dk

Kontakt foreningens administration

Invest Administration

Badstuestræde 20
1209 København K