Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Mission

En investeringsforening som den oprindeligt var tænkt

  • Hvad mener vi med det? Og hvorfor er det en fordel for dig som investor?

Investeringsforeningen Great Dane blev etableret i 2014 af to familieejede fynske virksomheder, som var tilhængere af langsigtet investering og samtidig var trætte af høje omkostningsniveauer i investeringsforeninger.

Udgangspunktet var, at investeringsforeninger er til for investorerne og skabt for lettere at sprede risiko og skabe stordriftsfordele til at få lavere omkostninger og dermed et højere afkast.

Derfor er grundstenene i alle vores fonde ens

  • Langsigtede strategier
  • 100% gennemsigtighed
  • interessefællesskab og
  • lave omkostninger for både små og store investorer.

Kort sagt: En investeringsforening som den oprindeligt var tænkt med det centrale punkt, at vores omkostningsrate vil skrumpe, som formuen i foreningen vokser.

Stordriftsfordele i Great Dane Globale Aktier

På grafikken til venstre ses formueudviklingen og omkostningsprocenten i Great Dane afdeling Globale Aktier.

Det ses, at omkostningsprocenten (højre akse)  ved lanceringen i 2015 lå på lige godt 1,0% og formuen (venstre akse) på cirka 160 mio. kr. Da formuen ultimo 2017 var steget til 275 mio. kr., faldt omkostningsprocenten ned under 0,9%. Herefter faldt formuen igen, hvorfor omkostningsprocenten igen steg til 1%. Men i foråret 2022 voksede formuen til 500 mio. kr. og omkostningsprocenten faldt til de nuværende 0,75%.

Vision

At skabe en investeringsforening som den oprindeligt var tænkt – med stordriftsfordele og interessefællesskab

Fonde
3
Års erfaring
+ 20

Værdier

Transparens

Vi mener, at transparens er afgørende for, at vores investorer kan have tillid til os. Vi bestræber os derfor på at være fuldt ud transparente med alt lige fra vores processer og omkostninger til de bagvedliggende investeringer.  Det er kernen i vores produkter; Du ved, hvad du får!

Langsigtethed

Vi arbejder med en langsigtet strategi og har en tro på, at “buy-and-hold” giver vores investorer det bedste afkast over tid. 

Vi er tålmodige og forventer ikke, at kurspotentialet i investeringerne nødvendigvis vil materialisere sig på hverken 6 eller 12 måneders sigt. Det kan sagtens tage 5 og nogle gange op til 10 år. 

Ansvarlig investering

Hos Great Dane mener vi ikke, at man kan lave en seriøs aktieanalyse, uden at forholde sig til, om et selskab opfører sig ordenligt – uanset om det er i forhold til ledelse, miljø eller socialt. 

Interessefællesskab og performance fee på den gode måde

Siden Foreningens grundlæggelse i 2014 har vi haft en rådgivningsaftale med Great Dane Fund Advisors, der indeholder en variabel aflønningsmodel baseret på opnåede resultater. Vi mener dog ikke, det er retfærdigt blot at give rådgiveren en del af alt positivt investeringsafkast.

For os er det vigtigt, at rådgiverens præstation overgår markedets benchmark. Hvis markedet eksempelvis giver et afkast på 20% i et godt år, bør rådgiveren ikke belønnes for kun at levere 12%. Vi har derfor fra begyndelsen krævet, at afkastet skal være bedre end benchmark, før rådgiveren får en andel af merafkastet. Skulle foreningens afkast falde bagud, skal dette efterslæb først indhentes, før rådgiveren belønnes. Dette krav omtales oftest som det såkaldte ‘high water mark’ princip.

De tre afdelinger under Investeringsforeningen Great Dane – Europa Value, Globale Aktier og INDEX+ modtager en performance fee på hhv. 20%, 25% og 35% af merafkastet til benchmark. 35% kan lyde af meget, men man skal huske på, at de løbende årlige omkostninger i INDEX+ på kun 0,05%, er ekstremt lave og ikke dækker forvaltningsomkostningerne, og derfor skal der skabes merafkast til benchmark, før foreningens rådgiver overhovedet opnår positiv nettoindtjening.