Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Ansvarlig investering

ESG og bæredygtighed

Vi ser muligheder i virksomheder, der kan forbedre deres bæredygtighed

Hos Great Dane mener vi, at ESG-faktorer (Environment, Social and Governance) bør være vigtige elementer i enhver investeringsproces – uanset om det er et lovkrav. 

Det har aldrig været nogen god idé at investere i virksomheder, der ikke tager hensyn til miljøet, ikke overholder grundlæggende krav til sociale rettigheder eller ikke efterlever fornuftige ledelsesprincipper.

Men vi har ikke noget imod at investere i virksomheder, som ikke nødvendigvis er klassens duks, men hvor der er plads til forbedring. Tværtimod. Vi mener, at vi gør både samfundet og vores investorer en tjeneste ved at stille foreningens kapital til rådighed for de virksomheder, som har mulighed for at gøre det bedre på ESG-området.

En virksomhed, som gør sine produkter eller ydelser mindre miljøbelastende, bliver med stor sandsynlighed også mere konkurrencedygtig. En virksomhed, der behandler sine ansatte ordentligt, har sunde ledelsesprincipper og er en attraktiv arbejdsplads, har lettere ved at tiltrække de største talenter. 
Derfor ynder vi at tale om ESG-potentialet fremfor ESG-risikoen ved en investering.

ESG og afkast – er der en sammenhæng?

Bæredygtighed og investering kan ved første øjekast synes som to forskellige verdener, men moderne forskning peger på, at de kan gå hånd i hånd.

Morningstar, Blackrock, MSCI er blot nogle af dem, som har lavet undersøgelser på området. Deres konklusioner peger alle i samme retning; ESG porteføljer præsterede generelt på linje med eller bedre end traditionelle porteføljer, og dette blev især tydeligt under perioder med markedsnedgang. 

ESG handler derfor ikke kun om højere afkast – det handler også om risikominimering.

Vi mener, at når vi investerer i virksomheder, der prioriterer bæredygtighed, er vi med til at begrænse din risiko.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Investeringsforeningens bestyrelse har vedtaget en generel politik for, hvordan foreningen skal forholde sig til bæredygtighed og samfundsansvar. Politiken revurderes årligt. 

Her kan du læse flere detaljer om, hvordan Great Dane arbejder med ESG og bæredygtighed i praksis – og hvordan det er indarbejdet i foreningens investeringsbeslutninger.

Investeringsforeningen Great Dane har et grundlæggende ønske om at gøre vores indflydelse gældende, når og hvis den kan være med til at drive en positiv udvikling. Bestyrelsen har helt overordnet besluttet at tiltræde en række retningslinjer for udøvelse af stemmerettigheder, der gælder for alle foreninger, som administreres af Invest Administration.

I de sammenlagt 50-60 selskaber, som indgår i vores to aktivt forvaltede valueafdelinger, Globale Aktier og Europa Value, har vi mulighed for at rette henvendelse direkte til selskaberne og foreslå tiltag, som vi vurderer vil være positive for selskabets bæredygtighed og dermed for selskabets fremtid og aktionærerne.

Herudover udnytter vi vores stemmeret på selskabernes generalforsamlinger i bestræbelserne på at skubbe virksomhederne i en bæredygtig retning. Da det er et voldsomt tidskrævende arbejde at sætte sig ind i agendaerne og eksempelvis forslag til vedtægtsændringer eller ledelsesaflønning i alle selskaberne, har vi købt os til hjælp hos ISS (Institutional Shareholder Services), som er et globalt førende ESG-konsulenthus.

Vi har aftalt med ISS, hvordan foreningens aktier skal stemmes på generalforsamlingen, og de har mandat til at stemme for os, såfremt vores holdning ikke afviger fra deres. I de tilfælde, hvor ISS anbefaler os at ‘gå imod’ bestyrelsens anbefaling, bliver vi varslet, hvorefter vi selv kan afgøre, om vi vil følge deres anbefaling, om vi vil støtte bestyrelsen, eller om vi vil gøre noget helt tredje. Når ikke andet er aftalt, stemmer vi i overensstemmelse med følgende politik:
ISS International Climate Voting Guidelines 2023 Policy Recommendations (PDF)

UNPRI

Great Dane har tiltrådt UNPRI, som står for United Nations Principles for Responsible Investments.

De kapitalforvaltningsselskaber m.fl., som har skrevet under på UNPRI, har forpligtet sig til frivilligt at drive deres forretning efter følgende seks principper:

Princip 1

Vi vil inkorporere ESG-faktorer i investeringsanalyse og beslutningsprocesser.

Princip 2

Vi vil være aktive ejere og inkorporere ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og -praksis.

Princip 3

Vi vil søge passende oplysning om ESG-faktorer fra de selskaber, vi investerer i.

Princip 4

Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.

Princip 5

Vi vil arbejde sammen andre investorer for at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne.

Princip 6

Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt hen imod implementering af principperne.

Du kan læse meget mere om UNPRI ved at besøge organisationens hjemmeside.