Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Henrik Lind-Grønbæk er trådt ud af bestyrelsen i Investeringsforeningen Great Dane, mens Sandra Houmann og Michael Andersen er valgt ind. Det bliver super.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer, og det ikke kan vælge til den ordinære generalforsamling i marts, indkalder Investeringsforeningen Great Dane til ekstraordinær generalforsamling.

Forløb af ordinær generalforsamling 2023

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.