Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Offentliggjort: 2023-10-26 09:30:00 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Forløb af generalforsamling

Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Henrik Lind-Grønbæk udtrådte af bestyrelsen.

Michael Andersen og Sandra Houmann, der begge var på valg, blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Michael Andersen, Peter Møller Lassen, Bjarne Toftlund og Sandra Houmann. Bestyrelsen vil konstituere sig ved førstkommende lejlighed.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør