Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ordinær generalforsamling 2024

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Investeringsforeningen Great Dane indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 11. marts 2024, kl. 9.00.

Prospekt

Prospektet er opdateret med nøgletal for 2023. Herudover er der foretaget generelle præciseringer, heriblandt i afsnittet for henholdsvis administration og depot.

Årsrapport 2023

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen Great Dane.

Anmoning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne
indre værdier.

A conto udbytter for 2023

Foreningen har vedtaget at foretage á conto udbytter for afdelingerne INDEX+ og Globale Aktier. Udbytter er vist som…

Anmodning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Forventede udbytter for 2023

Foreningens administrator har regnet lidt på, hvor meget man skal forvente sig i udbytte til februar fra foreningens to udbyttebetalende afdelinger.