Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Anmoning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne
indre værdier.

A conto udbytter for 2023

Foreningen har vedtaget at foretage á conto udbytter for afdelingerne INDEX+ og Globale Aktier. Udbytter er vist som…

Anmodning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier.

Forventede udbytter for 2023

Foreningens administrator har regnet lidt på, hvor meget man skal forvente sig i udbytte til februar fra foreningens to udbyttebetalende afdelinger.

Opdateret prospekt

Prospektet er opdateret som følge af ny sammensætning af foreningens bestyrelse. Endvidere er prospektet opdateret med generelle præciseringer, foreningens finanskalender for 2024 samt de gældende vedtægter.

Finanskalender 2024

Bestyrelsen har på sit ordinære møde dags dato fastlagt følgende finanskalender for 2024.

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Henrik Lind-Grønbæk er trådt ud af bestyrelsen i Investeringsforeningen Great Dane, mens Sandra Houmann og Michael Andersen er valgt ind. Det bliver super.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer, og det ikke kan vælge til den ordinære generalforsamling i marts, indkalder Investeringsforeningen Great Dane til ekstraordinær generalforsamling.