Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Ansvarlig investering

Bæredygtige investeringer med mening

Vi bruger krudtet der hvor vi kan gøre en forskel frem for at stille os op bagerst i køen foran olieselskabernes hovedkvarter

Hos Great Dane har vi en klar filosofi, når det kommer til bæredygtige investeringer.

Vi har:

  • Fokus på forandringer

Vi investerer, hvor vi kan gøre en reel forskel, frem for blot at følge strømmen.

  • Langvarigt engagement

Bæredygtighed og miljømæssige, sociale og governance kriterier (ESG) har altid været en af vores kerneprincipper. For os er det ikke blot en trend. 

  • Dybdegående analyse

For os er det essentielt at forstå, hvordan selskaber opererer – fra virksomhedsledelse til miljø og sociale forhold. En analyse er ikke komplet uden denne forståelse. 

  • Aktiv påvirkning

Vi investerer ikke kun i selskaber med “perfekte” miljøposter. Vi søger selskaber med forbedringspotentiale og arbejder aktivt for at fremme positive forandringer. 

  • Effektivitet

Vi koncentrerer os om de selskaber, hvor vores indsats tæller mest, og hvor vi kan skabe reel forandring og indgå i en meningsfuld dialog. 

ESG og afkast – er der en sammenhæng?

Bæredygtighed og investering kan ved første øjekast synes som to forskellige verdener, men moderne forskning peger på, at de kan gå hånd i hånd.

Morningstar, Blackrock, MSCI er blot nogle af dem, som har lavet undersøgelser på området. Deres konklusioner peger alle i samme retning; ESG porteføljer præsterede generelt på linje eller bedre end traditionelle porteføljer, og dette blev især tydeligt under perioder med markedsnedgang. 

ESG handler derfor ikke kun om højere afkast – det handler også om risikominimering.

Vi mener, at når vi investerer i virksomheder, der prioriterer bæredygtighed, er vi med til at begrænse din risiko.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingerne Europa Value og Globale Aktier er artikel 8-produkter efter EU’s disclosureforordning. Det betyder, at afdelingerne er  finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.