Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Ny forskning afslører uheldig konsekvens af indeksinvestering

2 kinesere og 1 græker….. Det er ikke starten på en dårlig vittighed men noget langt alvorligere for os, der både interesserer os for – og holder rigtig meget af – indeksinvestering.

Hos Great Dane har vi i flere år gjort opmærksom på, at indeksinvestering, uanset at det er en super investeringsmetode, som tilfredsstiller behovet hos langt de fleste, faktisk ikke er optimalt.

Ydermere har vi i vores månedsrapporter og på LinkedIn i løbet af 2024 sat fokus på, at MSCI indeksene er ved at blive ødelagt af den voldsomme kursmæssige medvind til de store amerikanske teknologiselskaber. Vækstaktierne er blevet dyrere og valueaktierne er blevet billigere.

Nu er der omsider kommet akademisk evidens for, at den voldsomme succes til indeksfonde, ETF og passiv investering generelt har skævvredet både aktiemarkedet og de indeks, som hovedparten af verdens aktieforvaltere måles mod.

Fællestrækket for de aktieindeks, som ETF’ere og indeksfonde forsøger at følge så tæt som muligt, er, at de er markedsværdivægtede. Det vil sige, at de selskaber med den største markedsværdi også er dem, som vejer tungest i aktieindekset og dermed ETF’er og indeksfonde.

Da de sidste 20 år har budt på dels meget store mængder af ny kapital, som er investeret i aktiemarkedet, og da der samtidig er sket en stor omlægning fra dyre aktive forvaltere til de langt billigere ETF- og indeksfonde, er voldsomt store summer blevet placeret i de samme store amerikanske vækstaktier, der vejer meget tungt i de toneangivende indeks.

De tre forskere, professor Hao Jiang fra Michigan State University, professor Dimitri Vayanos fra London School of Economics og professor Lu Zheng fra University of California – Irvine, har regnet lidt på konsekvenserne.

I starten af juni offentliggjorde de en artikel “Passive Investing and the Rise of Mega-Firms” , som konkluderer, at ikke bare den nye kapital, som går ind i aktiemarkedet som følge af verdens stigende velstand – men alene omlægningen fra aktive til passive fonde, medfører, at de største og mest overvurderede selskaber stiger endnu mere i værdi – og bliver endnu mere overvurderede. Det er derfor, vi har set fænomener som Magnificient 7.

Akademikere er og bliver akademikere. De skal, for at blive anerkendt af kollegerne, med matematik få det hele til at passe ind i en teoretisk ramme. Så det er helt lidt langhåret læsning for alle andre end dygtige matematikere og rigtige indeksnørder. Men hvis du nøjes med introduktion og konklusionen fanger du essensen af vores – og nu altså også forskernes – konklusion:

“When passive flows are due to a switch from active to passive, they have no effect on stock prices in the absence of noise traders and when the index includes all firms. This is because experts and non-experts hold the same portfolio, which is the index. When noise traders are present or the index includes only firms in the larger size groups, the effect of passive flows on prices is increasing with size, negative for small firms, and disproportionately positive for large firms.”

Uden at de tre forskere bider ret meget mærke i det i hverken deres analyse, resultater eller konklusioner, så er ”skurken” de markedsværdivægtede large cap indeks, som langt hovedparten af indeksfondene følger: S&P 500, MSCI World o.s.v. Det er her de helt store penge går ind.

Hver gang der kommer nye penge ind i en stor ETF eller indeksfond, så skal 5% automatisk investeres i Nvidia, 5% i Apple, 5% i Microsoft o.s.v. hvis det er en MSCI World indeksfond. Hvis det er en S&P 500 fond, er det hele 7% i hver af de tre nævnte selskaber.

Det er altså vægtningen af aktierne efter markedsværdi, som skaber problemet. Med et markedsværdivægtet indeks, kommer man helt per automatik til at købe for meget i de overvurderede selskaber og for lidt i de undervurderede selskaber. Man burde jo gøre det modsatte, og det er den effekt, vi tager højde for i Great Dane INDEX+ ved at undervægte de største selskaber og overvægte de mindre selskaber i indekset.

For at give et eksempel på, hvor meget markedspåvirkning de store ETF’er har fået, kan vi lige vise, hvor illikvid porteføljen i en af verdens største S&P 500 ETF’ere er blevet.

SPDR S&P 500 har en formue på cirka 3.700 mia. DKK, og selvom aktierne i S&P 500 anses for superlikvide, så har SPDR knap 80% af porteføljen i aktier, hvor deres position udgør mere end 5 dages omsætning.

Der findes amerikanske indeksfonde, som er flere gange større end SPDR S&P 500, og hvis du lægger alle de store indeksfondes beholdninger sammen, er forskernes konklusion endnu mere bekymrende.

Til sammenligning vil det tage vores porteføljemanager på Great Dane INDEX+, Jacob Loiborg, cirka 4 minutter at sælge 99% af porteføljen ved 20% af volumen.

Som vi tidligere har omtalt: Det er farligt at investere i de store fonde. Det kan være OK, så længe de har inflows, men de får også skuffende performance og outflows en dag – eller der kan komme et eksogent chok til aktiemarkedet som COVID, trussel om krig i Vesten eller lignende. Og så kan det for alvor komme til at gå ligeså hurtigt i nedadgående retning for de store indeksfonde og deres porteføljers svulmende beholdninger af large cap teknologiaktier…

Vil du høre mere om Great Dane INDEX+ eller Great Dane Value, så ring til os på tlf. 61 40 41 41.