Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ordinær generalforsamling 2024

Offentliggjort: 2024-03-11 09:30:05 CET

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2023 blev fremlagt og godkendt.

Bestyrelsens forslag om udlodninger af udbytte på 7,90 kr. pr. andel for afdeling Globale Aktier og 0,30 kr. pr. andel for afdeling INDEX+ blev vedtaget. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Michael Andersen, Bjarne Toftlund og Sandra Houmann, der alle var på valg, blev valgt som medlemmer af bestyrelsen. Peter Møller Lassen ønskede ikke at genopstille og blev ikke valgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Forløb af ordinær generalforsamling 2024