Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Forventede udbytter for 2023

Offentliggjort: 2023-12-08 13:56:36 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen Great Dane – Forventede udbytter for 2023

Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2023 fremgår af nedenstående skema. Det
forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

AfdelingISIN-kodeForventet udbytte
(kr. pr. andel)
Globale Aktier DK00605794237,10
INDEX+DK00616718720,00

Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2023 vil være minimumsudlodningen, og denne
forventes udbetalt den 9. februar 2024.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 6. februar 2024
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 7. februar 2024
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 9. februar 2024

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter
bestyrelsens møde den 26. februar 2024, hvor årsrapporten behandles. Udbyttet forventes
godkendt af generalforsamlingen den 11. marts 2024.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon
3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør