Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Europa Value månedsrapport oktober 2023

Porteføljen fik et afkast på -6,08% i oktober, hvilket var væsentlig ringere end benchmark, som gav et afkast -3,53%.

Oktober bød på markante kursudsving i de europæiske aktier, som må tilskrives usikkerheden omkring renteudviklingen og de udmeldinger, som de europæiske og amerikanske centralbanker løbende er kommet med.

IGD Europa Value oktober 2023 (PDF)