Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Europa Value månedsrapport for november 2023

November var en god måned på de europæiske aktiebørser, som målt ved MSCI Europe steg hele 6,32%. Eurozonens inflationstal i november lå markant under det forventede. Sam-menlignet med sidste år steg priserne 2,4%, hvor forventningen i markedet var 2,7%. Den lave inflation gav håb om, at vi vil se de første rentenedsættelser i Europa allerede i foråret 2024. Faldende renter er som bekendt katalysator for høje afkast på aktier, hvilket de markante stigninger i november også vidnede om.

Great Dane Europa Value november 2023 (PDF)