Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Årsrapport 2022

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2022 for Investeringsforeningen Great Dane.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 20. marts 2023.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør