Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

A conto udbytter for 2023

Foreningen har vedtaget at foretage á conto udbytter for afdelingerne INDEX+ og Globale Aktier.

Udbytter er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte:   6. februar 2024
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 7. februar 2024
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 9. februar 2024

Vi gør opmærksomme på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11. marts 2024. 

Husk fordelene ved at få dit udbytte geninvesteret automatisk!

Hvis du ikke skal bruge det beløb, som du modtager i udbytte, er det en god idé at geninvestere dit udbytte. 

Historisk set har det givet en god gevinst at geninvestere sine udbytter og med en aftale om automatisk geninvestering sparer du handelsomkostningerne (kurtage og emissionstillæg). Aftalen laves i din bank, og er oftest gratis.

I de fleste banker kan du gøre det via din netbank, og ellers kan du klare det med en mail/besked til din bankrådgiver.