Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Hvad betyder lave omkostninger for din investering?

“Lavere omkostninger er reelt gratis afkast til investoren.
Det bedste er,
at det kommer år efter år.”

Maja Lazarevski Petersen,
Head of Investor Relations

Hvorfor er lave omkostninger lig med mere i afkast til dig?

Når det kommer til investering, er et af de oftest oversete, men kritiske aspekter, omkostningerne ved at investere. Disse omkostninger kan have en betydelig indflydelse på dit afkast, særligt over længere perioder. Men hvad består disse omkostninger egentlig af, og hvorfor skal du som investor være særligt opmærksom på dem?

Hvad dækker investeringsomkostninger over?

Investeringens omkostninger inkluderer alle gebyrer forbundet med køb, opbevaring, vedligeholdelse og salg af investeringer. Disse kan inkludere forvaltningsgebyrer, transaktionsgebyrer, valutaveksling, depotgebyrer og potentielt skjulte omkostninger. Disse omkostninger kan synes små fra start, men over tid kan de tære markant på dit afkast.

Genkender du dette scenarie?

Mange danskere, uanset om de er en del af private banking-segmentet eller ej, ender med at betale høje omkostninger for deres investeringer, ofte uden klart at forstå deres langsigtede effekt. Har du nogensinde stoppet op, og prøvet at gennemgå alle dine investeringsomkostninger? De fleste tænker over de løbende omkostninger, men som på et isbjerg, er der ofte meget mere under overfladen, som man ikke er opmærksom på.

Ved at vælge investeringer med lave omkostninger, som f.eks. Great Dane Invests INDEX+, kan du minimere disse gebyrer og maksimere dit potentielle afkast. Forbrugerrådet Tænk har lavet beregninger, som viser, at bare 1% i årlige omkostninger kan betyde, at en lønmodtager må blive fire år længere på arbejdsmarkedet.

Er du interesseret i at optimere dit investeringsafkast?

Læs videre og lær mere om, hvordan du kan optimere dit afkast ved at vælge de rigtige investeringer med fokus på lave omkostninger.

Hvordan kan Great Dane Invest gøre en forskel for dig?

Vi ønsker at tilbyde alle investorer mulighed for at få professionelle investeringsløsninger til en fair pris.

I et marked præget af utallige investeringsmuligheder, har vi i Great Dane Invest lavet fonde, som er designet til at maksimere din værdi og minimere omkostningerne. Vi har gennem vores mangeårige karriere i finanssektoren lyttet til, hvad investorerne har efterspurgt og forsøger hermed at efterkomme deres ønsker. Vores INDEX+, er en dansk pendant til de populære ETF’er, men uden de ekstra omkostninger som oftest følger med en udenlandsk ETF. De reelle ETF omkostninger er væsentlig højere end de fleste danske investorer regner med. Prøv vores omkostningsberegner, der illustrerer det tydeligt.

Hos Great Dane Invest mener vi, at investering hverken skal være kompliceret eller dyrt. Derfor er investering via en investeringsforening en genial løsning. Vi udvælger aktierne og du får større spredning, mindre risiko, lavere omkostninger og dermed bedre afkast. 

Hvorfor vælge Great Dane Invest?

  • Lave omkostninger: Vi er stolte af at kunne tilbyde nogle af markedets laveste omkostninger.
  • Transparent investering: Hver fond er klar og tydelig i sin strategi og omkostningsstruktur.
  • Tilgængelighed: INDEX+ og vores andre fondsprodukter er lettilgængelige via enhver dansk netbank.

For yderligere detaljer om, hvordan Great Dane Invest kan optimere din investeringsstrategi, besøg vores produktside

Danmarks billigste investeringsforening

Når det kommer til at vælge den rette investeringsfond, står mange over for et hav af muligheder og anbefalinger. Derfor falder valget ofte på en løsning, som man får anbefalet via ens bank, venner eller bekendte. Det forstår vi godt, og vi kan ikke gøre valget nemmere for dig. 

Vi, i Great Dane Invest, kan kun hjælpe dig på vej ved at have fuld gennemsigtighed i omkostningerne, hvilket forhåbentligt gør det nemt for dig at se den reelle værdi, vi tilbyder gennem vores fonde. Lave omkostninger, hvor alle investorer får glæde af stordriftsfordele er en af grundstenene i Great Dane Invest. 

Sammenlign omkostninger på en klassisk aktiv forvaltning og Great Dane Invests fonde

Med vores omkostningsberegner kan du nemt sammenligne, hvad du betaler hos os versus andre traditionelle investeringsforeninger, som bankerne sælger. 

Dette værktøj viser ikke blot omkostningerne, men også hvordan langsigtede besparelser kan akkumulere og give højere afkast, især når det gælder opsparingsformer som pensionsopsparing og aldersopsparing.

Ønsker du at høre mere, så book et informationsmøde med Maja Lazarevski Petersen.

Optimér dit afkast og bliv investor hos Great Dane Invest

Når du vælger at investere i INDEX+ eller Value (Globale Aktier og Europa Value) hos Great Dane Invest, vælger du en simpel og direkte måde at tilføje værdi til din nuværende investeringsportefølje på, uafhængigt af hvor stor din formue er.

Vores fonde fungerer som centrale byggeklodser i din portefølje, der tilbyder omfattende risikospredning og merafkast i forhold til markedet.

Investér med fleksibilitet

Du behøver ikke at ændre din nuværende bankforbindelse for at gøre brug af vores tilbud. INDEX+ og Value er ideelle for enhver investeringsstrategi, lige fra børneopsparing til pensioner og aktiesparekonto, hvilket gør det nemt og tilgængeligt at forvalte dine investeringer.

Hvad venter du på?

Begynd din investering nu, og se selv, hvordan Great Dane Invest kan styrke din økonomiske fremtid. Uanset omfanget af dine investeringer, er vi her for at sikre, at du får mest muligt ud af dine penge med de lavest mulige omkostninger.

Investér i INDEX+ & Value hos Great Dane Invest – Ingen minimumsinvestering og intet behov for bankskifte

FAQ - find svarene på de mest stillede spørgsmål:

Ja, nemt. Du kan købe vores fonde ligesom enhver anden aktie i din netbank eller på din investeringsplatform. 

Forskellen mellem at investere i individuelle aktier og at investere i en fond ligger primært i diversifikationsniveauet og risikoen. Ved at investere i enkelte aktier er man mere udsat for risikoen ved de enkelte virksomheder, mens man ved at investere i en fond opnår en større spredning og mindsker risikoen ved, at en konkurs går hårdt ud over afkastet.

Kort sagt – man får mulighed for at købe sig ind i f.eks. 700 selskaber via en enkelt fond (f.eks. INDEX+). 

Vi opkræver ikke et rådgivningshonorar, som en del af foreningens omkostningsprocent og sender desuden storedriftsfordele tilbage til investorerne dvs. vi har ingen fordyrende mellemled. 

Jo flere, der investerer, desto billigere bliver det for alle. Vi har det samme antal aktier at forholde os til, uanset om vi forvalter 100 mio. kr. eller 10 mia. 

Ingen grænser – reelt kan man nøjes med et enkelt bevis, som svarer til ca. 130 kr. 

Der er daglig handel i vores fonde, men der går to bankdage før pengene lander på din konto. 

Ja.

Alle tre fonde egner sig både til investering via aktiesparekonto, børneopsparing, alderspension/aldersopsparing og ratepension. 

  • Vores afdeling ‘Europa Value” (akkumulerende) behandles anderledes skattemæssigt end danske aktier (dvs. at afdelingen er lagerbeskattet).
  • Vores “Globale Aktier’ og ‘INDEX+” afdelinger, som betaler udbytte,  behandles skattemæssigt som almindelige danske aktier (dvs. at de to afdelinger er realisationsbeskattet).

Du kan læse alt om, hvordan du bliver investor i Great Dane Invest her.

Da afdelingerne INDEX+ og Globale Aktier er udbyttebetalende investeringsforeninger med udelukkende aktieinvesteringer er der ikke behov for at stå på listen, da vi automatisk hører under regler for aktieavancebeskatning.

Vores Europa Value afdeling står på Skats positiv liste, da den er akkumulerende. 

Du kan handle alle tre af vores fonde i Saxo Bank.

I Nordnet er det kun muligt at handle fonden med Globale Aktier. Det skyldes, at Nordnet ønsker at opkræve et fee fra os for at INDEX+ skal kunne handles på deres platform, og det hænger ikke sammen med vores ønske om at holde omkostningerne på et virkelig minimal niveau. 

Du kan læse mere om, hvordan du kan handle vores fonde her.

Den indre værdi er den samlede værdi af de aktier, som vi har i porteføljen/fonden, divideret med antallet af investeringsbeviser. 

Den indre værdi genberegnes hver 30 min. 

Du kan dagligt følge med i udviklingen via din net- eller mobilbank.

Derudover kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor proteføljemanagerne hver måned skriver en update på, hvordan det går med de enkelte fonde krydret med markedskommentarer. 

Investeringsforeningen Great Danes investeringsfonde er børsnoterede på fondsbørsen i København. Fondene er kundeejede og ejes således af de investorer, der ejer investeringsbeviser heri. Hvis forvaltningsselskabet bag investeringsforeningen går konkurs, påvirker det ikke afdelingerne. I det tilfælde vil bestyrelsen finde en ny forvalter eller sælge alle aktier, og udbetale pengene til investorerne. Men det er blot et tænkt eksempel, og er vist aldrig sket i Danmark.

Derudover bruges hverken shortselling (spekulation i kursfald via lån af aktier) eller gearing (belåning i porteføljeværdien) i Great Danes fonde, og vi investerer udelukkende i likvide børsnoterede aktier jævnfør faste investeringsrammer for alle de indskudte midler. Således skal alle disse store, børsnoterede virksomheder blive værdiløse, for at Great Dane kan gå konkurs.