Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Enhanced Index

En innovativ investeringstilgang med Great Dane

Enhanced Index kan måske lyde avanceret, men det er det slet ikke. Det er faktisk utroligt gennemtænkt. Vi tager det bedste fra to investeringsverdener og kombinerer dem i én strategi.

På den ene side har vi aktiv investering, hvor målet er at udvælge vinderaktier og fravælge taberne. På den anden side har vi passiv investering, hvor man investerer i en bred indeksfond eller en ETF, der simpelthen følger markedet i stedet for at forsøge at overgå det.

Hvordan og hvorfor?

Vores fremgangsmåde er at kombinere det aktive og det passive ved at udnytte faktorstrategier, også kendt som kvantstrategier. Disse kan variere fra Small Cap Value til Mid Cap Growth, eller endda Momentum, hvor man køber aktier, der har klaret sig bedst det seneste år, og sælger dem, der har klaret sig dårligst. Nedenfor kan du se de 5 faktorer, som vi arbejder med. 

Vi bruger udtrykket ‘Enhanced’ – som betyder forbedret/forstørret/forstærket på engelsk – fordi vi tager et eksisterende aktieindeks, f.eks. S&P500, Nasdaq, EuroSTOXX 50 eller OMX C25, og overvægter de aktier, der scorer bedst på de faktorer, vi fokuserer på. Vi ‘enhancer’, eller ‘tuner’, indekset for at gøre det mere value-tungt, small cap-tungt eller momentum-tungt. Dette er hvad vi betegner som et ‘Tunet Indeks’ hos Great Dane.

Enhanced Index befinder sig typisk prismæssigt mellem aktiv og passiv investering. Indexinvestering er billig, fordi man blot kopierer benchmarkindekset i stedet for at bruge ressourcer på at udvælge aktier. Aktiv forvaltning er derimod dyrere på grund af de mange timer, der skal bruges på at analysere virksomheder og regnskaber. Prisen for en Enhanced Index ligger typisk mellem 0,50-0,75% om året, sammenlignet med 0,20-0,50% for indeksfonde og 1,00-2,50% for aktivt forvaltede fonde.

Men ikke hos Investeringsforeningen Great Dane. Her er INDEX+ ikke bare Danmarks billigste Enhanced Indeks fond, men også Danmarks klart billigste aktiefond overhovedet.

+Faktorerne hos Great Dane

Small Cap (Size)

I INDEX+ er det mere rettelig at kalde det en Size faktor, for reelt betyder det, at vi undervægter de største aktier i MSCI World (benchmark), og overvægter de mindre aktier i MSCI World.
Faktoren vil give lidt merafkast i forhold til benchmark. Det er veldokumenteret, at mindre aktier generelt giver et højere afkast end de store. Det er der faktisk en matematisk forklaring på. Langt de fleste benchmarks – inklusiv MSCI World – er markedsværdivægtede. Det betyder, at aktier, der er prissat for højt, får en for stor vægt i benchmark, mens de aktier, der er prissat for lavt, får en for lav vægt. Logisk set bør vi dog investere præcis omvendt.

Value

Valuefaktoren er inkluderet for at generere merafkast i forhold til benchmark. På trods af at valueaktier siden finanskrisen har haft modvind på grund af rekordlave renter, har de over perioder på 20-100 år altid klaret sig bedre end vækstaktier. I INDEX+ overvægter vi billige aktier (målt ved P/B, P/E, og P/CF). Der er mange forklaringer på eksistensen af valuepræmien. CAPM-teorien hævder, at det højere afkast er forbundet med større risiko, mens andre teorier tilskriver valuefaktoren investorernes adfærd.

Momentum

INDEX+ overvægter aktier med en stærk kursudvikling for at skabe merafkast i forhold til benchmark. Momentumfaktoren er veldokumenteret og primært skabt af adfærdsbaserede faktorer, som for eksempel forsinket reaktion på gode nyheder, overshooting og undershooting.

Minimum Volatility

Minimum Volatility-faktoren, som først opnåede popularitet som en stand-alone investeringsstrategi i det 21. århundrede, er inkluderet for at reducere risikoen i INDEX+ porteføljen. Vi overvægter aktier, der beskytter hele porteføljen ved kursfald. Den afledte risikoreduktion er matematisk beregnet. Diversifikation er, som det siges, gratis.

ESG

ESG er den eneste af de fem faktorer i INDEX+, som ikke er understøttet af årtiers akademisk og empirisk evidens. Ikke desto mindre har vi inkluderet den i INDEX+, da vi tror på, at selskaber, der har styr på deres governance og bæredygtighed, har en lavere indbygget risiko. Vi inddrager ESG i INDEX+ ved at overvægte de selskaber, der har en høj ESG-rating, eller hvor deres ESG-rating bevæger sig i den rigtige retning.

Proces – sådan gør vi

Afdelingen Great Dane INDEX+ fungerer primært som en konventionel indeksafdeling, der skal følge sit benchmark (MSCI World). Men betegnelsen INDEX+ er ikke tilfældig, idet denne afdeling er mere end blot en indeksafdeling. ‘+’ symboliserer, at afdelingen stræber efter at gøre mere end blot at følge indeks/benchmark. Vores mål er at levere et højere afkast, samtidig med at vi opretholder en risikoprofil, der ligger tæt på MSCI World.

Vi investerer udelukkende i de aktier, som indgår i MSCI World, men vi implementerer små over- og undervægtninger i disse aktier ved hjælp af +Faktorerne.

Gennem anvendelse af algoritmer og mange simuleringer finder vi frem til en portefølje, som risikomæssigt ligger tæt på MSCI World, men som samtidig har attraktive allokeringer til +Faktorerne. Vi anvender en såkaldt Bottom-Up tilgang, hvilket betyder, at vi vægter aktierne mere optimalt end ved en Top-Down tilgang.

Når vi allokerer til en aktie, tager vi højde for alle risikofaktorer og alle +Faktorer samtidig. Eksempelvis er Value og Momentum ofte modsatrettede faktorer. Ved at bruge en Bottom-Up tilgang sikrer vi, at vi får købt flere Value aktier med attraktivt Momentum, fremfor Value aktier med dårligt Momentum.

Derfor gør vi det

At følge MSCI World er meget tiltalende, men det er ikke nødvendigvis optimalt. Kritikere af indeksinvestering argumenterer for, at ved at investere ligesom benchmark, køber man alle de gode aktier, men også alle de dårlige. Vi forsøger at minimere denne fejl ved at flytte lidt kapital fra de dårlige aktier til de gode.

Dette er selvfølgelig kun en fordel, hvis kritikerne har ret i, at der findes både gode og dårlige aktier. Hvis markedet var 100% perfekt afbalanceret, og alle aktier derfor var prissat således, at deres fremtidige afkast ville være ens, ville man ikke kunne opnå et højere afkast end benchmark. Men de fleste markedsdeltagere er enige om, at markedet kun er perfekt på langt sigt og ikke på kort sigt. Det betyder, at aktier på kort sigt kan være prissat forkert, men på langt sigt vil de bevæge sig mod den korrekte pris for aktien.

Vi deler denne opfattelse. Der er tydelige mønstre i markedet, som har eksisteret i over 100 år. Disse mønstre afslører, at visse typer aktier fortsat leverer lidt højere afkast end alle andre aktier. Man kan udnytte disse mønstre gennem det, man kalder faktorinvesteringer. Derfor bruger vi +Faktorerne til at skabe et lidt højere afkast end benchmark.

Vi tror på, at vores tilgang til passiv investering er en bedre måde at navigere i ETF og indeks markedet på. Med tilpasningen af porteføljen med attraktive faktorer giver vi vores investorer mulighed for et bedre afkast.