Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Valueaktier

Hvad er value?

Value investering er kernen i vores tilgang til aktieinvesteringer. Denne investeringsfilosofi, der blev grundlagt af den anerkendte økonom Benjamin Graham, er drevet af princippet om at finde og investere i virksomheder, der er væsentligt undervurderede på markedet, og dermed kan handles til en betydeligt lavere pris end deres forretningsmæssige værdi. 

Du får, med vores value fonde, en investering i europæiske eller globale aktier, hvor value investeringsprincipperne er integreret. Det ser vi som en effektiv strategi til at skabe stabil og langsigtet værdi for vores investorer.

Hvordan og hvorfor?
Køb en 100 kr. seddel for en halvtredser

 

Value investering kræver tålmodighed og et langsigtet perspektiv, fordi det kan tage tid for markedet at anerkende den sande værdi af en investering. Vi mener, at markedet over tid i sidste ende vil rette op på sin fejlprissætning, hvilket fører til potentiel fortjeneste. Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle undervurderede investeringer i sidste ende vil stige i værdi, og derfor er en omhyggelig analyse og due diligence afgørende for at mindske risiciene. Det er her, vi mener at kunne gøre forskellen for vores investorer.

Vores erfarne investeringsteam dykker dybt ned i deres analyser for at finde virksomheder, der opfylder vores kriterier for at være langtidsholdbare, undervurderede, finansielt stærke, og bæredygtige. En central del af vores ESG-analyse er at evaluere selskabets aktionærforhold.

Hvis vores dybdegående analyse afslører, at den forretningsmæssige værdi af selskabet er betydeligt højere end dens aktuelle markedsværdi, køber vi aktien.  Det at købe en aktie i en velkonsolideret virksomhed med en betydelig rabat er samtidig en stødpude mod potentielle risici. 

Grundprincipper i Great Danes value filosofi

Undervurderet

En grundlæggende komponent i vores investeringsfilosofi er undervurdering. Vi søger efter selskaber, hvis aktiver, indtjening eller pengestrømme ikke er blevet korrekt vurderet af markedet. Vores tilgang er inspireret af Benjamin Graham, værdiinvesteringens ‘grandfather’. Benjamin Grahams valueinvesteringsstrategi har haft en betydelig indflydelse på verden, og Warren Buffett, der ofte betragtes som en af de mest succesrige investorer nogensinde, er blevet stærkt påvirket af Grahams principper. 

Finansielt stærk

Finansiel styrke er en nødvendighed i vores evaluering af potentielle investeringer. Vi går uden om selskaber, der ikke er i stand til at klare økonomisk modgang, og vi vurderer hver virksomheds balance og stiller strenge krav til deres gældsniveau og kapitalstruktur.

Aktionærfokus

I vores ideelle verden er alle virksomheder fokuseret på at udbetale deres overskud, når det ikke er i aktionærernes interesse at geninvestere det i driften. Vi forsøger at påvirke de virksomheder vi investerer i, til at handle i denne retning.

Langtidsholdbar

Vi vurderer også, om en virksomhed er langtidsholdbar. Denne vurdering er baseret på dybdegående analyse, erfaring og et fokus på bæredygtighed og ESG.

ESG

Great Dane har altid betragtet bæredygtighed og ESG som vigtige faktorer, når vi vurderer, om en virksomhed og dens forretningsmodel er langtidsholdbare. Vores investeringsteam har arbejdet med bæredygtighed i næsten to årtier, lang tid før EU’s direktiv i 2020, der fokuserede alle europæiske kapitalforvaltere på ESG.

Proces – sådan gør vi

Screening

Vi screener aktiemarkederne globalt for at finde selskaber, der opfylder vores kriterier for værdisætning og finansiel styrke. Vores tilgang er “bottom-up”, hvilket betyder at vi investerer i valueselskaber uanset branche og region. Vi starter processen med at vurdere selskabet i GDFA’s interne factsheet model, som giver en indikation af, om kvalitet og prissætning er attraktive.

Analyse

Hvis vi beslutter at undersøge et selskab nærmere, starter vi med at udarbejde en 1-pager analyse. Hvis selskabet stadig fremstår attraktivt efter gennemgangen, bygger vi en detaljeret investeringscase. Hvis vi vurderer, at selskabet har de rigtige valuekvaliteter og en attraktiv prissætning, fastsættes et kursmål og en porteføljeandel, hvorefter vi køber selskabets aktier.

Portfolio management

Overvågning af vores investeringer stopper ikke, når vi har købt aktierne. Vi holder nøje øje med hver virksomhed i vores portefølje, og når der kommer perioderegnskaber, laver vi opdateringer for at vurdere, hvordan selskabet har klaret sig.

Derfor gør vi det

At diversificere sin portefølje med en bred vifte af aktier fra hele verden kan være en tiltalende strategi, men det er ikke nødvendigvis den mest effektive. Kritikere af brede globale investeringer argumenterer for, at man ved at sprede sig så bredt, kan købe ind i både gode og dårlige markeder. Vi forsøger at optimere denne tilgang ved at fokusere på kvalitetsaktier med stærke fundamentale forhold og stærk vækst.

Det er selvfølgelig kun en fordel, hvis det er rigtigt, at der er forskel på gode og dårlige markeder. Hvis alle markeder og alle aktier var prissat perfekt, ville man ikke kunne opnå et højere afkast end det globale marked. Men de fleste markedsdeltagere er enige om, at markeder kun er effektive på lang sigt, og at der på kort sigt kan være ubalance. Det betyder, at visse aktier og markeder på kort sigt kan være over- eller undervurderede, men på lang sigt vil de bevæge sig mod deres ‘rette’ værdi.

Vi deler denne opfattelse. Vi ser klare mønstre i markedet, som viser, at visse typer aktier og markeder konsekvent leverer højere afkast end andre. Dette kan udnyttes gennem det, vi kalder kvalitets- og vækstinvesteringer. Vores aktiestrategi søger derfor efter disse højkvalitetsaktier med stærk vækst, hvilket har vist sig at skabe bedre afkast over tid.

Vi tror på, at vores tilgang til globale aktier er en bedre måde at navigere i det globale marked på. Ved at fokusere på kvalitetsaktier med stærk vækst, undgår vi de dårligste dele af markedet, samtidig med at vi giver vores investorer adgang til det bedste, verden har at byde på.