Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Valueaktier

Investering i europæiske aktier

Value investering er kernen i vores tilgang til europæiske aktieinvesteringer. Denne investerings-filosofi, der blev grundlagt af den anerkendte økonom Benjamin Graham, er drevet af princippet om at finde og investere i virksomheder, der er væsentligt undervurderede på markedet. Disse virksomheder er ofte overset af markedet, hvilket giver en unik mulighed for at købe aktier til priser, der er lavere end deres forretningsmæssige værdi.

Vi ser det som en effektiv strategi til at skabe stabil og langsigtet værdi for vores investorer.

Hvordan og hvorfor?
Køb en 100 kr. seddel for en halvtredser

Value investering kræver tålmodighed og et langsigtet perspektiv, fordi det kan tage tid for markedet at anerkende den sande forretningsmæssige værdi af en investering. Vi mener, at markedet over tid i sidste ende vil rette op på sin fejlprissætning, hvilket fører til potentiel fortjeneste. Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle undervurderede investeringer i sidste ende vil stige i værdi, og derfor er en omhyggelig analyse og due diligence afgørende for at mindske risiciene. Det er her, vi mener at kunne gøre forskellen for vores investorer.

Vores erfarne investeringsteam dykker dybt ned i deres analyser for at finde virksomheder, der opfylder vores kriterier for at være langtidsholdbare, undervurderede, finansielt stærke, og bæredygtige. En central del af vores ESG-analyse er at evaluere selskabets aktionærforhold. 

Hvis vores dybdegående analyse afslører, at den forretningsmæssige værdi af selskabet er betydeligt højere end dens aktuelle markedsværdi, køber vi aktien.  Det, at købe en aktie i en velkonsolideret virksomhed med en betydelig rabat, er samtidig en stødpude mod potentielle risici. 

Grundprincipper i Great Danes value filosofi

Undervurderet

En grundlæggende komponent i vores investeringsfilosofi er, at den sikreste vej til at skabe et godt afkast er, at man ikke køber for dyrt. Det vil sige, at der er fokus på undervurderede aktiver. Vi søger efter selskaber, hvis aktiver, indtjening eller pengestrømme ikke er blevet korrekt vurderet af markedet. Vores tilgang er inspireret af Benjamin Graham, valueinvesteringens ‘grandfather’. Benjamin Grahams valueinvesteringsstrategi har haft en betydelig indflydelse på verden, og Warren Buffett, der ofte betragtes som en af de mest succesrige investorer nogensinde, stod i lære hos Graham og er blevet stærkt påvirket af hans principper. 

Finansielt stærk

Finansiel styrke er en nødvendighed i vores evaluering af potentielle investeringer. Vi går uden om selskaber, der ikke er i stand til at klare økonomisk modgang, og vi vurderer hver virksomheds balance og stiller strenge krav til deres gældsniveau og kapitalstruktur.

Aktionærfokus

I vores ideelle verden er alle virksomheder fokuseret på at udbetale deres overskud, når det ikke er i aktionærernes interesse at geninvestere det i driften. Vi forsøger at påvirke de virksomheder vi investerer i, til at handle i denne retning.

Langtidsholdbar

Vi vurderer også, om en virksomhed er langtidsholdbar. Denne vurdering er baseret på dybdegående analyse, erfaring og naturligvis også et stort fokus på bæredygtighed og ESG.

ESG

Great Dane har altid betragtet bæredygtighed og ESG som vigtige faktorer, når vi vurderer, om en virksomhed og dens forretningsmodel er langtidsholdbare. Vores investeringsteam har arbejdet med bæredygtighed i næsten to årtier, lang tid før EU’s direktiv (SFDR) fra 2020, der tvang alle europæiske kapitalforvaltere til at forholde sig til ESG.

Proces – sådan gør vi

Screening

Vi screener aktiemarkederne globalt for at finde selskaber, der opfylder vores kriterier for værdisætning og finansiel styrke. Vores tilgang er “bottom-up”, hvilket betyder, at vi investerer i valueselskaber uanset branche og region. Vi starter processen med at vurdere selskabet i GDFA’s interne factsheet model, som giver en indikation af, om kvalitet og prissætning er attraktive.

Analyse

Hvis vi beslutter at undersøge et selskab nærmere, starter vi med at udarbejde en 1-pager analyse. Hvis selskabet stadig fremstår attraktivt efter gennemgangen, bygger vi en detaljeret investeringscase. Hvis vi vurderer, at selskabet har de rigtige valuekvaliteter og en attraktiv prissætning, fastsættes et kursmål og en porteføljeandel, hvorefter vi køber selskabets aktier.

Portfolio management

Overvågning af vores investeringer stopper ikke, når vi har købt aktierne. Vi holder nøje øje med hver virksomhed i vores portefølje, og når der kommer perioderegnskaber, laver vi opdateringer for at vurdere, hvordan selskabet har klaret sig, og om det udvikler sig i den rigtige retning.

Derfor gør vi det

At investere i europæiske aktier kan åbne op for en rigdom af muligheder, men det er ikke uden sine udfordringer. Europæiske markeder er utroligt forskelligartede, og værdien kan ofte findes på de mest uventede steder. Vi navigerer i denne mangfoldighed for at finde de mest attraktive investeringer til vores investorer.

Vi mener, at de europæiske markeder ikke altid er effektive. Der er perioder, hvor visse aktier og sektorer kan være over- eller undervurderede. Men på lang sigt bevæger aktier og markeder sig mod deres ‘rette’ værdi. Ved at anvende vores value-investeringsstrategi søger vi at identificere og investere i disse undervurderede aktier, før markedet indser deres sande værdi.

Vi fokuserer også på at identificere virksomheder, der er finansielt stærke, med et solidt aktionærfokus, og som er langtidsholdbare. Ved at kombinere disse elementer med vores ESG-analyse undgår vi de mest risikable dele af markedet og giver vores investorer adgang til de bedste europæiske investeringsmuligheder.