Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Maja

Europa Value månedsrapport for marts 2024

De europæiske valueaktier fik et tiltrængt comeback i marts måned efter en dårlig start i årets to første måneder. Investorerne er ved at få øjnene op for, at rentenedsættelser lader vente på sig, hvilket gør valueaktiernes pengestrømme mere attraktive relativt til vækstaktiernes.

Globale Aktier månedsrapport marts 2024

Efter en lidt kedelig start på 2024 gav marts omsider lidt tiltrængt luft til valueaktier. Afdelingen klarede sig 2,13% bedre end benchmark.

INDEX+ månedsrapport for marts 2024

Året fortsætter den flotte udvikling og INDEX+ leverede igen et lille merafkast til benchmark. NVIDIA blev endnu engang den aktie, som trak op i månedens afkast.

Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ordinær generalforsamling 2024

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Anmoning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.

Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne
indre værdier.

Europa Value månedsrapport for januar 2024

Lige nu er der i markedet klare forventninger om, at renten skal markant ned i 2024. Usikkerheden handler…

Globale Aktier månedsrapport januar 2024

Valueaktier fik en kedelig start på 2024, da markedet fortsatte hvor det slap i 2023 – med de…

INDEX+ månedsrapport for januar 2024

2024 blev skudt i gang med noget af en måned. Januar har det med at opføre sig anderledes…

A conto udbytter for 2023

Foreningen har vedtaget at foretage á conto udbytter for afdelingerne INDEX+ og Globale Aktier. Udbytter er vist som…